Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
 

Brońmy arcybiskupa Dzięgi

wysłanych protestów:
 
 

Redakcja „Tygodnika Powszechnego”

Szymon Hołownia

 

Szanowni Państwo

 

Z oburzeniem przyjąłem opublikowane na łamach strony internetowej „Tygodnika Powszechnego” oraz na facebookowym profilu Szymona Hołowni wypowiedzi atakujące, potępiające, obrażające i oskarżające o herezję Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Metropolita szczecińsko-kamieński nie napisał bowiem w swoim liście pasterskim nic, co nie byłoby zgodne z nauką i Tradycją Kościoła!

 

Żądam od Państwa natychmiastowego zaprzestania szkalowania Księdza Arcybiskupa oraz wycofania swoich oskarżeń! Żądam też zamieszczenia wiadomości o tym, że w liście pasterskim Arcybiskup Dzięga udzielił wiernym dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy Świętej.

 

W aktualnych warunkach ten antyklerykalny napad na hierarchę oceniam jako populistyczne oraz nieodpowiedzialne wykorzystywanie strachu przed zagrożeniem zdrowia i innych emocji obecnych w polskim społeczeństwie. Może to mieć na celu podbicie słupków popularności tak medium, jak i starającego się o urząd prezydencki polityka – a przecież „Tygodnik Powszechny” oraz Szymon Hołownia są przez niektórych Polaków wciąż kojarzeni z katolicyzmem. Promowanie strachu przed czcią do Najświętszego Sakramentu przez te katolickie środowiska oceniam jako haniebne.

 

Składam jednocześnie wyrazy podziękowania Księdzu Arcybiskupowi Dziędze za przypomnienie nauki Kościoła i umocnienie w wierze Jego diecezjan oraz innych ludzi, do których dotarł Jego list. Zapewniam o modlitwie w intencji Księdza Arcybiskupa, a także w intencji ustania narastającego w tych dniach pandemii również innego wirusa – wirusa antyklerykalizmu i antykatolicyzmu.

 

Z poważaniem

 

Odśwież obrazek
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Szymon Hołownia – kandydat na Prezydenta RP
biuro@holownia2020.pl
 
Redakcja "Tygodnika Powszechnego"
redakcja@tygodnik.com.pl
 

Środowisko „Tygodnika Powszechnego” oraz wywodzący się z niego kandydat na Prezydenta RP Szymon Hołownia atakują abpa Andrzeja Dzięgę.


Metropolita szczecińsko-kamieński jest ostro krytykowany za to, że… głosi nauczanie Kościoła o przyjmowaniu Komunii św. oraz wzywa do zachowań, które w obliczu pandemii koronawirusa, zmniejszają (a nie zwiększają, jak chcieliby wrogowie Tradycji katolickiej) ryzyko przenoszenia się wirusa na kolejne osoby.

 

Czy można było się spodziewać tak niegodnego postępowania ze strony człowieka, który kandyduje na najwyższy urząd w państwie, i to jeszcze w obliczu plagi zakażeń koronawirusem? Musimy pilnie zareagować i stanąć w obronie abpa Dzięgi.

 

Nie pozwólmy na atakowanie katolickich kapłanów słowami o herezji i narażaniu wiernych, tylko dlatego, że głoszą nauczanie Kościoła i potrafią robić to z poszanowaniem koniecznych środków ostrożności w celu ograniczenia obecnych problemów, z jakimi mierzy się cała Polska. Nie pozwólmy na pomniejszanie czci do Najświętszego Sakramentu! Nie może być na to zgody zwłaszcza w kraju, w którym Jezus Chrystus aż dwukrotnie w ostatnich latach – w Legnicy i Sokółce – przypomniał o swojej realnej obecności w Eucharystii. Cuda te trzeba odczytywać jako wezwanie do jeszcze większej pobożności, a nie uciekania od niej pod przykrywką rzekomej ochrony przed koronawirusem.

 

Dlatego żądamy, by Szymon Hołownia oraz redakcja Tygodnika Powszechnego przeprosili arcybiskupa Andrzeja Dzięgę za niegodziwy atak medialny, a także zaprzestali szykanowania go i wprowadzania Polaków w błąd.


Nie zwlekaj, dołącz do protestu! Stań w obronie biskupa, który piętnowany jest za podążanie śladami Chrystusa i dawanie wiernym najlepszych wzorców i wskazówek postępowania. Twój podpis wraz z treścią petycji wyślemy do sztabu kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni oraz do redakcji „Tygodnika Powszechnego”.


Szymon Hołownia – kandydat na Prezydenta RP
ul. Dobra 5/5
00-384 Warszawa
 
22 121 71 08
 
Redakcja "Tygodnika Powszechnego"
ul. Wiślna 12
31-007 Kraków
 
12 422 25 18
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest nas już
wysłaliśmy
protestów