Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
 
Obecnie działamy / Zakończone kampanie
 

Skrajnie ideologiczny projekt ustawy „o uzgadnianiu płci” to kolejna próba wprowadzenia do polskiego prawa elementów ideologii gender. Według proponowanych przez ustawodawcę przepisów, każdy – jedynie na podstawie własnego widzimisię – będzie mógł zadecydować, czy w świetle prawa jest kobietą czy mężczyzną. Sejm uchwalił tę skandaliczną ustawę - musimy zwrócić się do senatorów, aby zatrzymali to szaleństwo. 


Senacka Komisja Zdrowia przyjęła większością głosów wniosek o odrzucenie w całości rządowego projektu ustawy o in vitro. Wyślij petycję do senatorów Platformy Obywatelskiej i zaapeluj o poparcie wniosku Komisji.


Rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności zawiera przepis wprowadzający do prawa polskiego adopcję dla homoseksualistów. Jest jeszcze szansa, by biedne dzieci, poczęte w nieludzkich warunkach, nie były oddawane pod władzę osób z zaburzeniami płciowymi. Wyślij petycję do posłów PO, którzy już kilkukrotnie zagłosowali przeciwko stanowisku swego klubu w sprawach dotyczących związków homoseksualnych.


Leszek Miller publicznie znieważył prof. Bogdana Chazana, nazywając go „religijnym psychopatą”. W 2014 r. do sądu trafił prywatny akt oskarżenia a do Sejmu wniosek o uchylenie politykowi immunitetu poselskiego. Do tej pory nie zebrała się jednak odpowiednia komisja aby go rozpatrzyć.


Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK) znów promuje pornografię i profanuje chrześcijańskie symbole. Zaprotestuj przeciwko wystawie Gender w sztuce, która właśnie została udostępniona – także dzieciom i młodzieży!


Już niedługo każda wyrazista krytyka środowisk budujących swoją tożsamość wokół praktyk homoseksualnych może zostać uznana za „przestępstwo z nienawiści”. Zaapeluj do Ministra Sprawiedliwości o zmianę jego stanowiska wobec skandalicznych projektów ustaw.


Macierzyństwo zastępcze, zwane też surogacją, to umowa, której celem jest poczęcie, urodzenie, a następnie – najczęściej za niemałą sumę pieniędzy – porzucenie dziecka i przekazanie go innej osobie lub osobom. Proceder ten ma miejsce w całej Europie, także w Polsce. Jeżeli teraz nie zaprotestujesz, już niedługo ten specyficzny handel dziećmi stanie się zjawiskiem masowym.


Sejm, głosami Platformy Obywatelskiej i skrajnej lewicy, utorował drogę do ratyfikacji feministycznej konwencji Rady Europy. Pod szczytnym hasłem troski o kobiety forsuje ona lewacką inżynierię społeczną. Apelujemy do Bronisława Komorowskiego o skierowanie konwencji do Trybunału Konstytucyjnego.


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
Jest nas już
wysłaliśmy
protestów