Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
 
Obecnie działamy / Zakończone kampanie
 

Senacka Komisja Zdrowia przyjęła większością głosów wniosek o odrzucenie w całości rządowego projektu ustawy o in vitro. Wyślij petycję do senatorów Platformy Obywatelskiej i zaapeluj o poparcie wniosku Komisji.


Rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności zawiera przepis wprowadzający do prawa polskiego adopcję dla homoseksualistów. Jest jeszcze szansa, by biedne dzieci, poczęte w nieludzkich warunkach, nie były oddawane pod władzę osób z zaburzeniami płciowymi. Wyślij petycję do posłów PO, którzy już kilkukrotnie zagłosowali przeciwko stanowisku swego klubu w sprawach dotyczących związków homoseksualnych.


Leszek Miller publicznie znieważył prof. Bogdana Chazana, nazywając go „religijnym psychopatą”. W 2014 r. do sądu trafił prywatny akt oskarżenia a do Sejmu wniosek o uchylenie politykowi immunitetu poselskiego. Do tej pory nie zebrała się jednak odpowiednia komisja aby go rozpatrzyć.


Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK) znów promuje pornografię i profanuje chrześcijańskie symbole. Zaprotestuj przeciwko wystawie Gender w sztuce, która właśnie została udostępniona – także dzieciom i młodzieży!


Już niedługo każda wyrazista krytyka środowisk budujących swoją tożsamość wokół praktyk homoseksualnych może zostać uznana za „przestępstwo z nienawiści”. Zaapeluj do Ministra Sprawiedliwości o zmianę jego stanowiska wobec skandalicznych projektów ustaw.


Macierzyństwo zastępcze, zwane też surogacją, to umowa, której celem jest poczęcie, urodzenie, a następnie – najczęściej za niemałą sumę pieniędzy – porzucenie dziecka i przekazanie go innej osobie lub osobom. Proceder ten ma miejsce w całej Europie, także w Polsce. Jeżeli teraz nie zaprotestujesz, już niedługo ten specyficzny handel dziećmi stanie się zjawiskiem masowym.


Sejm, głosami Platformy Obywatelskiej i skrajnej lewicy, utorował drogę do ratyfikacji feministycznej konwencji Rady Europy. Pod szczytnym hasłem troski o kobiety forsuje ona lewacką inżynierię społeczną. Apelujemy do Bronisława Komorowskiego o skierowanie konwencji do Trybunału Konstytucyjnego.


Pod naciskiem środowisk feministycznych, Ministerstwo Zdrowia chce dopuścić do swobodnej sprzedaży środek „ellaOne”. Jeśli zrealizuje swą zapowiedź, nawet nastoletnie dziewczęta będą mogły zażywać środek, który nie tylko zniszczy życie ich dziecka ale stworzy poważne ryzyko dla nich samych. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
Jest nas już
wysłaliśmy
protestów