Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
 

Konwencja do Trybunału - zaapeluj do Prezydenta

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Pomimo ogromnej mobilizacji społecznej, Sejm - głosami Platformy Obywatelskiej i skrajnej lewicy - przyjął ustawę upoważniającą Prezydenta do ratyfikacji ideologicznej Konwencji Rady Europy mającej rzekomo służyć zapobieganiu przemocy wobec kobiet.


Zamówione przez Kancelarię Premiera i komisje sejmowe opinie prawne, które stwierdzały konstytucyjność Konwencji, sprytnie pomijały analizę szeregu zarzutów niekonstytucyjności, które podnoszono w debacie publicznej. Jednocześnie całkowicie zlekceważono kompleksowe i wyczerpujące analizy prawne wskazujące na zasadniczą sprzeczność Konwencji z konstytucją RP.


Jak pokazują doświadczenia innych państw europejskich, skutki wdrożenia ideologicznych założeń Konwencji mogą prowadzić do eskalacji przemocy zamiast do jej ograniczenia. Konwencja nakazuje państwu, które ją przyjęło, kierować się perspektywą gender i wykorzeniać m.in. zwyczaje, tradycje oraz inne elementy życia rodzinnego, które międzynarodowe gremia uważają za oparte na „stereotypowych” rolach kobiet i mężczyzn. Konwencja nakazuje też wprowadzać do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji informacje o praktykach homoseksualnych, określanych eufemistycznie jako „niestereotypowe role genderowe”.


Dlatego apelujemy do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, by skierował Konwencję do Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygnie zgodność tego dokumentu z Konstytucją RP.


Organizatorem akcji jest Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

 
 
 
Jest nas już
wysłaliśmy
protestów