Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
 

My chcemy Boga!

wysłanych protestów:
 
 

Sz. P. Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Premierze,

 

Stanowczo protestuję przeciwko dalszemu ograniczaniu wolności religijnej w Polsce pod pretekstem zwalczania pandemii COVID 19.

 

Bezterminowe i arbitralne limity dotyczące ilości wiernych w świątyniach uważam za działanie sprzeczne z zasadą wolności religii gwarantowaną każdemu przez art. 53. ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, uważam, że rażąco wykraczają one poza zakres działań niezbędnych do podjęcia w ramach ochrony zdrowia i życia obywateli. Nawet stan nadzwyczajny, którego Pana rząd dotąd nie wprowadził, przewiduje określenie terminu zakończenia restrykcji.

 

Zupełnie niezrozumiałym jest dla mnie pominięcie otwarcia świątyń w ogłaszanych przez Pana gabinet kolejnych etapach znoszenia restrykcji. Zgadzam się z wątpliwością arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który niedawno powiedział, że „nie wyobraża sobie, by nowa normalność miała oznaczać trwałe, liczone w latach odizolowanie większości społeczeństwa od możliwości osobistego uczestnictwa we Mszy Świętej i w innych obrzędach religijnych”.

 

Z powyższych względów domagam się od Pana niezwłocznego zniesienia tych drakońskich restrykcji, które pod pozorem ochrony zdrowia niszczą życie społeczne i religijne w naszym kraju.

Z poważaniemOdśwież obrazek
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki
kontakt@kprm.gov.pl
 
DW: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda
listy@prezydent.pl
 

Czy ogłoszona przez rząd „nowa normalność” ma oznaczać trwałe ograniczenie wolności religijnych w Polsce?! Na to nie może być naszej zgody.


Władze niezmiennie sięgają po koronawirusa jako uzasadnienie dla trwających już dwa miesiące zmagań całego narodu z drakońskimi ograniczeniami. Tymczasem, wszystkie wskaźniki pokazują, iż szczyt zachorowań mamy już za sobą. Wie o tym także rząd, który ogłosił już drugi etap tzw. łagodzenia ograniczeń i odmrażania gospodarki.


Niestety, zapomniano przy tym o najliczniejszej grupie społecznej w kraju – o katolikach.


Radykalny limit liczby wiernych w kościołach i obowiązkowe maseczki, nawet w trakcie Mszy św., to obecnie już tylko preteksty do ograniczania wolności religijnej. Jeśli mamy otwarte parki, muzea i galerie handlowe, jeśli rząd odmraża gospodarkę i przywraca sporty drużynowe, a nie robi NIC w sprawie swobód religijnych – to znak, że czas upomnieć się o podstawowe prawa nas – wiernych.


Dlatego kierujemy do premiera Mateusza Morawieckiego pilną petycję, w której domagamy się natychmiastowego zniesienia restrykcji wobec wszystkich osób pragnących swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach.


Niezmiennie dochodzi bowiem do sytuacji, w których ludziom nie pozwala się uczestniczyć w Eucharystii z powodu limitu wiernych, a duże bazyliki i kościoły wręcz świecą pustkami.


Dołącz do naszej petycji, którą zamieściliśmy na stronie i powiadom o niej znajomych! Jako chrześcijanie musimy znów wystąpić wspólnie, zmobilizować się i w dużej liczbie wywrzeć presję na rządzących, aby nie pomijali kościołów przy znoszeniu ograniczeń.


Każdy podpisany na stronie apel wysyłany jest drogą e-mailową na adres kontaktowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
 
+48 22 694 60 00
 
DW: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
 
(+48) 22 695 29 00
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest nas już
wysłaliśmy
protestów