Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
 

Nie dla manipulowania płcią! Zatrzymajmy absurdalny projekt ustawy

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Pierwszy projekt ustawy o uzgodnieniu płci został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów ówczesnego Ruchu Palikota już w maju 2012 r. Opiera się on na podstawowym rozróżnieniu dwóch pojęć: „płci metrykalnej”, czyli tej uwarunkowanej biologicznie, wpisanej w akcie urodzenia – oraz tzw. „tożsamości płciowej”, rozumianej jako „utrwalone, intensywnie odczuwane doświadczenie i odczuwanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie płci metrykalnej”.

 

Pomysłodawcy ustawy zamierzają znacząco uprościć procedurę zmiany „płci metrykalnej” – tak, aby do przeprowadzenia tej operacji nie była potrzebna opinia niezależnej komisji lekarskiej, lecz jedynie orzeczenia dwóch dowolnych lekarzy.

 

Po pozytywnej decyzji sądu ma następować błyskawiczna zmiana numeru PESEL, dowodu osobistego, a nawet… aktu urodzenia. Koszt przeprowadzenia wszystkich tych procedur poniosą oczywiście podatnicy.

 

Co gorsza, ten realizujący najskrajniejsze założenia ideologii gender projekt otwiera furtkę dla wielu kolejnych patologii – na przykład homomałżeństw. Co bowiem będzie stało na przeszkodzie, by mężczyzna w świetle prawa stał się kobietą i wziął „ślub” cywilny z innym mężczyzną?


Sejm - mimo społecznego oporu i coraz bliższego końca kadencji - uchwalił tę skandaliczną ustawę. W tej sytuacji musimy zwrócić się do senatorów z żądaniem odrzucenia tych fatalnych zmian. 

 

Podpisz list protestacyjny do klubów parlamentarnych – zaprotestuj przeciw kolejnej próbie wprowadzenia gender do polskiego prawodawstwa i poinformuj senatorów, że nie godzisz się  na tak skandaliczny sposób wydawania Twoich pieniędzy

 
 
 
Jest nas już
wysłaliśmy
protestów