Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
 

Nie dla zmian czasu urzędowego w Polsce!

wysłanych protestów:
 
 

Szanowna Pani Premier!


Zwracamy się do Pani z prośbą o odrzucenie rozporządzenia regulującego zmiany czasu w latach 2017-2021, które zostało Pani przedłożone do podpisu.


Zdaniem Fundacji Republikańskiej i Stowarzyszenia KoLiber, zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie nie niesie ze sobą w dzisiejszych czasach żadnych istotnych pozytywów. Podstawowy argument za zmianą - oszczędności w energetyce w związku z mniejszym zużyciem światła - wobec najnowszych badań statystycznych, okazuje się być fałszywy. Nie istnieje żaden poważny powód do pozostania przy systemie czasu letniego i zimowego poza przyzwyczajeniami.


Z drugiej strony natomiast, należy wskazać na szereg negatywnych konsekwencji, które powodowane są rozregulowaniem zegarów biologicznych ludzi poddanych zmianie czasu urzędowego. Większe ryzyko zawałów serca, depresje, czy wreszcie niższe wyniki testów wśród uczniów i gorsza wydajność pracowników - wszystko to znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych przeprowadzanych w wielu krajach świata.


Argumenty obu stron tego sporu w dogłębny sposób zostały przeanalizowane w raporcie pt. "Zła zmiana. Negatywne konsekwencje zmiany czasu", który dostępny jest w internecie pod adresem http://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2016/10/Z%C5%82a-zmiana-raport-o-zmianie-czasu-2016-10-27.pdf - gorąco zachęcamy do jego przeczytania.


Podstawowy wniosek wynikający z tego raportu, to konieczność zaprzestania zmian czasu i pozostanie na cały rok czasu środkowoeuropejskiego letniego. W oparciu o wyniki wielu badań naukowych ustalono, że będzie on najkorzystniejszy dla zdrowia psychicznego i fizycznego Polaków, a jednocześnie nie będzie rodził konsekwencji finansowych.


Zmiana czasu to zła zmiana. Aby ją powstrzymać, wystarczy Pani podpis na odpowiednim rozporządzeniu - takim, które wprowadzi na zawsze czas letni.

 

Z poważaniem


 
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgoda 4/6, 00-018 Warszawa oraz Fundację Republikańską z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa (administratorzy danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych w/w podmiotów, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych. W zakresie przetwarzania danych w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych mogą Państwo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację. Udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 

Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło
kontakt@kprm.gov.pl
 

Zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie są w dzisiejszych czasach absolutnie pozbawione sensu i korzyści społeczno-ekonomicznych. Wręcz przeciwnie - niosą one ze sobą spore, negatywne konsekwencje. Dlatego apelujemy o zaprzestanie zmiany czasu i pozostawienie na cały rok czasu letniego.


Dwa razy do roku zmuszeni jesteśmy do przestawienia zegarów o godzinę. Jest to bardzo niekorzystne dla gospodarki i dla samopoczucia oraz zdrowia obywateli. Przez kilka dni po zmianie czasu organizm ludzki musi się dostosowywac do nowych warunków.  Wszelkie argumenty za tą praktyką upadły i nie stanowią podstawy, aby ją kontynuować.  

 

Coraz więcej krajów wycofuje się z tej praktyki. Apelujemy do Premier Beaty Szydło, aby wydała rozporządzenie, które wprowadzi na zawsze czas letni.

Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło
Aleje Ujazdowskie 1/3
Warszawa
 
+48 222 500 115
 
 
 
 
 
 
 
Jest nas już
wysłaliśmy
protestów