Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
 

Odwołać Adama Bodnara - apel do Sejmu

wysłanych protestów:
 
 

 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego "Prawo i Sprawiedliwość"

Ryszard Terlecki

 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego "Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska"

Rafał Grupiński

 

Przewodniczący Klubu Poselskiego "Kukiz 15"

Paweł Kukiz

 

Przewodniczący Klubu Poselskiego "Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów"

Władysław Kosiniak-Kamysz

Szanowni Panowie Posłowie,Domagam się stanowczej interwencji Klubów oraz Kół Parlamentarnych w sprawie odwołania Adama Bodnara z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Powinien on jak najprędzej przestać pełnić tę zaszczytną funkcję.

 

Misją Rzecznika Praw Obywatelskich jest stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania.

A co zrobił Adam Bodnar podczas swojej kadencji? Wielokrotnie sprzeniewierzył się swojemu ślubowaniu.

Jego decyzje w wielu sprawach wskazują, że obrał sobie za cel reprezentowanie interesów tylko jednej grupy społecznej – lobby LGBT i jej absurdalnych postulatów – dla której gotów jest całkowicie poświęcić wszystkich tych, którzy nie wyznają wartości nachalnie promowanych przez homolobby.

 

Adam Bodnar ślubował „powierzone mu obowiązki wypełniać bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością”. Jego wypowiedzi oraz dotychczasowe  działania, w których demonstracyjnie przedkłada on rzecz wdrażanie w życie postulatów LGBT nad dobro Polaków, wyraźnie pokazują, że nie powinien dalej pełnić swojego zaszczytnego urzędu.

 

Dlatego apeluję do Panów o jak najszybsze wszczęcie odpowiednich procedur, mających na celu usunięcie Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Z poważaniem,

 

Odśwież obrazek
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administratorzy danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych. W zakresie przetwarzania danych przez Fundację w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych mogą Państwo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację. Udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 

Przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość - Ryszard Terlecki
biuro@ryszardterlecki.pl
 
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Rafał Grupiński
Rafal.Grupinski@sejm.pl
 
Przewodniczący Klubu Kukiz 15 - Paweł Kukiz
biuro.prasowe@ruchkukiza.pl
 
Przewodniczący Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów - Władysław Kosiniak-Kamysz
Wladyslaw.Kosiniak-Kamysz@sejm.pl
 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, po raz kolejny udowodnił, że nie nadaje się do sprawowania tak zaszczytnego stanowiska, które w swojej misji ma stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania.


Niestety Adam Bodnar swoim działaniem wielokrotnie pokazał swoją stronniczość i kompletny brak znajomości polskiego prawa. Za przykład może posłużyć sprawa drukarza, który odmówił wykonania swojej usługi dla radykalnej grupy LGBT, co sprowadziło na niego nie tylko gniew Rzecznika Praw Obywatelskich, ale również poważne konsekwencje prawne. Adam Bodnar w poczet swoich „zasług” może zapisać również wywieranie wysokiej presji na pracownikach Urzędu Stanu Cywilnego, którzy nie godzili się na bezprawne udzielanie homomałżeństw.


Jak widać, obecny RPO zupełnie nie nadaje się do sprawowania tak zaszczytnego urzędu. Nie tylko sprzeniewierzył się swojej przysiędze jaskrawą stronniczością na korzyść homolobby, ale również swoim działaniem pokazał kompletną nieznajomość polskiego prawa. 


Podpisz się pod protestem umieszczonym obok, który zostanie wysłany do szefów wszystkich klubów parlamentarnych. Domagamy się natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań mających na celu pozbawienie Adama Bodnara funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z zapisami ustawowymi, odwołanie RPO jest możliwe decyzją Sejmu, jeśli Rzecznik sprzeniewierzy się złożonemu ślubowaniu. Decyzje i wypowiedzi medialnej Adama Bodnara wyczerpują tę przesłankę.

 

Nie możemy dłużej udawać, ze nic się nie stało. Pan Adam Bodnar musi ustąpić ze swojego stanowiska. Tylko w ten sposób unikniemy kolejnych skandali. Jego miejsce powinna zająć osoba godna tego urzędu, która respektuje prawo i dba o dobro wszystkich obywateli.

 

 
 
 
 
 
 
Jest nas już
wysłaliśmy
protestów