Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
 

Odzyskajmy Boże Narodzenie!

wysłanych protestów:
 
 

Sz.P. Mateusz Morawiecki

Prezes Rady MinistrówSzanowny Panie Premierze!

 

Popieram prośbę wystosowaną do Pana przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, aby od dnia Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia zwiększony został limit wiernych w kościołach.

 

Obserwujemy znaczny spadek liczby osób, które cierpią na chorobę wywołaną koronawirusem, dlatego możemy z całą pewnością stwierdzić, że zastosowane działania przynoszą efekty.

 

Arcybiskup Gądecki prosi o zmniejszenie limitu z 15 metrów kwadratowych na 7 metrów kwadratowych przypadających na jedną osobę.

 

Święta Bożego Narodzenia to drugie najważniejsze święta dla katolików. Ważniejsze są jedynie uroczystości Wielkiej Nocy. W związku z początkiem „pandemii” wierni byli zmuszeni pozostać w domach w trakcie obchodów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej.

 

Taka sytuacja nie może się powtórzyć.


Dlatego domagam się, aby od dnia Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia zwiększono limit wiernych w kościołach tak, aby liczbę osób uczestniczących w uroczystościach mogli ustalać biskupi poszczególnych diecezji.

 

Nie ma mojej zgody na to, aby ograniczać wiernym możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej i innych obchodach tego świętego czasu, tak jak to miało miejsce w czasie obchodów Wielkanocy.

 

Z poważaniem,

Odśwież obrazek
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów
kontakt@kprm.gov.pl
 

Kolejne najważniejsze święta, których nie będziemy mogli spędzić w kościołach? Jeśli nie zareagujemy jak najszybciej, ten scenariusz może ziścić się na naszych oczach.


Dostrzega to Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, który wystosował prośbę do premiera Mateusza Morawieckiego o zmianę limitu wiernych: na jedną osobę zamiast piętnastu ma przypadać siedem metrów kwadratowych.

 

Popieramy prośbę arcybiskupa Gądeckiego. Domagamy się w związku z tym, aby to biskupi poszczególnych diecezji decydowali o liczbie osób uczestniczących w uroczystościach Bożego Narodzenia.

 

Obserwujemy znaczny spadek liczby osób, które cierpią na chorobę wywołaną koronawirusem, dlatego możemy z całą pewnością stwierdzić, że zastosowane działania przynoszą efekty. Dlaczego więc polscy katolicy znów muszą być dyskryminowani w związku z decyzjami podjętymi ze względu na sytuacją epidemiologiczną?!


Wolność wyznania i praktykowania wiary, nawet w najtrudniejszych czasach, przyznaje nam polska Konstytucja.


Święta Bożego Narodzenia to drugie najważniejsze święta dla katolików. Ważniejsze są jedynie uroczystości Wielkiej Nocy. A my, katoliccy wierni, zmuszeni byliśmy pozostać w domach w trakcie obchodów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej.

 

Uczestnictwo we wspólnym świętowaniu przez obecność na Mszach świętych jest prawdziwym przeżyciem tego świętego czasu, czego nie można powiedzieć o udziale w Eucharystii za pośrednictwem środków masowego przekazu.

 

Nie ma naszej zgody na to, aby ograniczać wiernym możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej i innych obchodach tego świętego czasu, tak jak to miało miejsce w czasie Wielkanocy.

 

Musimy stanowczym działaniem przekonać rządzących do zmiany decyzji i zezwolenia na uczestnictwo w Mszach świętych bez horrendalnych ograniczeń.

 

Nie zwlekaj i dołącz teraz do naszej akcji – wystarczy, że podpiszesz się pod petycją zamieszczoną na tej stronie, a Twój osobisty protest zostanie wysłany drogą e-mailową do Prezesa Rady Ministrów.

 
 
 
 
 
Jest nas już
wysłaliśmy
protestów